cozy container
โคซี่ คอนเทนเนอร์

cozy container

โคซี่ คอนเทนเนอร์ (Cozy Container) ห้องพักแบบคอนเทนเนอร์ ขนาด 18 ตารางเมตร (6X3 เมตร)

เงื่อนไขเพิ่มเติม

  • ห้องพักประเภทนี้รองรับได้เพียง 2 ท่าน
  • ไม่สามารถเสริมเตียงได้เนื่องจากมีพื้นที่ในห้องพักจำกัด
  • ไม่แนะนำสำหรับการเข้าพักที่มีผู้สูงอายุ หรือ เด็ก

สิ่งอำนวยความสะดวกในตู้คอนเทนเนอร์

other accommodation