Eco & Pet friendly

Eco & Pet friendly

นโยบายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการเข้าพักพร้อมกับสัตว์เลี้ยง

เพื่อเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวให้กับสัตว์เลี้ยง เพื่อนผู้น่ารักของมนุษย์บลูมูล ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ตเราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของที่พักในการมอบประสบการณ์การเดินทางให้กับเพื่อนผู้น่ารักของเรา

ที่พักของเราให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง รวมถึงเป็นมิตรกับชุมชน และวัฒนธรรมอันสวยงามของพื้นที่

เพื่อความสะดวกสบายและประสบการณ์ที่ดีที่สุดระหว่างการเข้าพักของคุณและสัตว์เลี้ยง รวมถึงผู้เข้าพักในรีสอร์ต กรุณาปฏิบัติตามข้อแนะนําดังต่อไปนี้

  • เรายินดีต้อนรับสัตว์เลี้ยงทุกท่าน โดยไม่มีการจํากัดสายพันธุ์ น้ำหนัก หรือขนาด เมื่อนําสัตว์เลี้ยงของท่านเข้าพักกับทางรีสอร์ต
  • การนําสัตว์เลี้ยงของท่านมาใช้บริการที่รีสอร์ต ถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์เลี้ยง หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ทางรีสอร์ต ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าเสียหายกับทางเจ้าของสัตว์เลี้ยงตามจริง
  • กรุณาเตรียมภาชนะไว้สําหรับใส่อาหาร น้ำ และ ขนม รวมถึงอุปกรณ์ชิ้นโปรดของสัตว์เลี้ยงของคุณ เพื่อความสะดวกสบายและลดความเครียดของสัตว์เลี้ยง เมื่อมาใช้บริการที่โรงแรมฯ
  • ทางรีสอร์ตไม่มีค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใดๆสำหรับการเข้าพักพร้อมสัตว์เลี้ยง