250 ม.5 ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 [email protected] +66(0)45 959 889

ประเภทห้องพัก

ห้องพักของเรามี 2 รูปแบบหลักๆ ด้วยกัน คือ ห้องพักสำหรับ 2 ท่านและห้องพักสำหรับ 10 ท่าน รองรับผู้เข้าพักได้สูงสุด 32 ท่าน รวมห้องพักทั้งหมดมี 12 ห้อง ห้องแต่ละประเภทจะถูกออกแบบมาเพื่อการเดินทางท่องเที่ยว และพักผ่อนที่หลากหลายของผู้ใช้บริการ

Overview

ห้องสำหรับ 2 ท่าน

ห้องประเภทคอมแพค คอนเทนเนอร์ มีทั้งหมด 2 ห้อง รองรับผู้เ่ข้าพักได้ไม่เกินห้องละ 1 – 2 ท่าน อยู่ชั้นล่างของห้องพักประเภทตู้คอนเทนเนอร์ เนื่องจากมีขนาดที่กะทัดรัดจึงไม่แนะนำสำหรับผู้เข้าพักที่มีเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุ ห้องประเภทนี้จะไม่สามารถเสริมเตียงได้ 

ห้องประเภทโคซี่ คอนเทนเนอร์ มีทั้งหมด 2 ห้อง รองรับผู้เ่ข้าพักได้ไม่เกินห้องละ 1 – 2 ท่าน อยู่ชั้นบนของห้องพักประเภทตู้คอนเทนเนอร์ เนื่องจากมีขนาดที่กะทัดรัดจึงไม่แนะนำสำหรับผู้เข้าพักที่มีเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุ ห้องประเภทนี้จะไม่สามารถเสริมเตียงได้ 

ห้องประเภทโมเดิร์น คอทเทจ มีทั้งหมด 5 ห้อง เป็นห้องกระจกแยกออกจากกันรองรับผู้เ่ข้าพักได้ไม่เกินห้องละ 1 – 2 ท่าน ห้องประเภทนี้สามารถเสริมเตียงได้สูงสุดห้องละไม่เกิน 1 เตียง สามารถรองรับผู้เข้าพักที่เป็นผู้ใหญ่ได้สูงสุด 3 ท่าน หรือ การเข้าพักที่มีเด็กเล็ก 1-2 คน

ห้องประเภทการ์เดน คอทเทจ มีทั้งหมด 2 ห้อง เป็นห้องแฝดติดกัน 2 ห้อง รองรับผู้เ่ข้าพักได้ไม่เกินห้องละ 1 – 2 ท่าน ห้องประเภทนี้สามารถเสริมเตียงได้สูงสุดห้องละไม่เกิน 1 เตียง สามารถรองรับผู้เข้าพักที่เป็นผู้ใหญ่ได้สูงสุด 3 ท่าน หรือ การเข้าพักที่มีเด็กเล็ก 1-2 คน

ห้องสำหรับ 10 ท่าน

ห้องพักรวมไม่เกิน 10 ท่าน มีทั้งหมด 1 ห้อง รองรับผู้เ่ข้าพักได้ไม่เกินห้องละ 10 ท่าน ห้องประเภทนี้จะไม่สามารถเสริมเตียงได้ ภายในจะแบ่งออกเป็นสองฝั่งมีประตูสามารถเปิดทะลุหากันได้ มีห้องน้ำ 2 ห้อง 

คอมแพค คอนเทนเนอร์

คอมแพค คอนเทนเนอร์

1,300 - 1,500

 • 1,300 บาทไม่รวมอาหารเช้า
 • 1,500 บาทรวมอาหารเช้า 2 ท่าน
 • โคซี่ คอนเทนเนอร์

  โคซี่ คอนเทนเนอร์

  1,500 - 1,700

 • 1,500 บาทไม่รวมอาหารเช้า
 • 1,700 บาทรวมอาหารเช้า 2 ท่าน
 • โมเดิร์น คอทเทจ

  โมเดิร์น คอทเทจ

  2,200 - 2,400

 • 2,200 บาทไม่รวมอาหารเช้า
 • 2,400 บาทรวมอาหารเช้า 2 ท่าน
 • การ์เดน คอทเทจ

  การ์เดน คอทเทจ

  2,500 - 2,700

 • 2,500 บาทไม่รวมอาหารเช้า
 • 2,700 บาทรวมอาหารเช้า 2 ท่าน
 • ห้องพักรวมไม่เกิน 10 ท่าน

  ห้องพักรวมไม่เกิน 10 ท่าน

  6,000 - 7,000

 • 6,000 บาทไม่รวมอาหารเช้า
 • 7,000 บาทรวมอาหารเช้า 2 ท่าน
 • thThai