Special Offers

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส4

ระยะเวลาการจองตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ประชาชนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 1 , 2 และ 3 แล้ว ให้กดรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข บนแอปฯเป๋าตัง เพื่อรับสิทธิในเฟส 4 จํานวน 10 สิทธิ