ข้อเสนอสุดพิเศษ

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส4 ส่วนขยาย

ระยะเวลาการจองตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2565

ระยะเวลาการเข้าพักตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

ประชาชนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวกันเฟส 1 -4 แล้ว ให้กดรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข บนแอปฯเป๋าตัง ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ สามารถใช้สิทธิที่คงเหลือต่อได้ โดยเริ่มจองตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.65 – 23 ต.ค.65

ประชาชนผู้ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย
ได้ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป